Keşfet
Mavi
Kırmızı
Yeşil
Turuncu
Mor
Siyah
Özel

Kedi İle Fare Dinleme İzleme Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

ahmety

Yönetici
Yönetici
Katılım
18 Mar 2022
Mesajlar
320
Tepki
2
Puan
18

HAZIRLIK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 34 Cevabı


Dostlarınızın hangi özelliklere sahip olmalarını istersiniz?
Cevap
: Güvenilir, dürüst, karakterli, iyiliksever, hoşgörülü ve merhametli olmalarını isterdim.

Zor durumda kalan birine yardım ettiniz mi? Anlatınız.
Cevap
: Evet ettim, bir arkadaşım bir ara çok büyük bir hastalık geçirmişti. Ben de o zor süreçte hemen her gün onu ziyaret ederek ona moral verdim. Onunla geçirdiğim her saniyede daha moral kazandığını ve hastalığını yenmek için kendinde mücadele gücü bulduğunu fark ettim.


1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 35 Cevabı


Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz. Bu sözcük ve sözcük gruplarını anlamına uygun cümlelerde kullanınız.

HEZİMET: YenilgiCümlem: Kesin kazanırız dediğimiz maçta hezimete uğradık.
GAFİL: Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, bilgisiz, aymaz.Cümlem: Hiç bir şeye aldırmadan gafil gafil dolaşıyordu.
SEĞİRTMEK: Sıçrayarak yakın bir yere doğru koşmak.Cümlem: Seğirterek karşıya geçti.
DEBELENMEK: Çırpınmak, tepinmek, kımıldanmak.Cümlem: Çamurun içinde debelendi.
LEH: Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı.Cümlem: Bütün her şey lehimize çalışıyordu.
REHAVET: Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik.Cümlem: Dersler bitti diye rehavete girdik.
BADİRE: Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum.Cümlem:bu badireler bizlere çok ley öğretti.
ALAYSI: Alayı andıran, alaya benzeyen, alay gibi, alayımsı.Cümlem: alaysı gülüşü beni sinir ediyor.
DÖNEK: İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak (kimse).Cümlem: Dönek kişilerle arkadaş olmam.
REHİN ALMAK: Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için bir kimseyi alıkoymak.Cümlem: Bankada çalışanlar rehin alındı.
TELKİN ETMEKBir duyguyu bir düşünceyi aşılamak.Cümlem: Kitap okumanın önemini telkin etti.

2. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 36 Cevabı


Kedi ile Fare” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Dinlediğiniz metinde kedinin başına nasıl bir olay gelmiştir? Açıklayınız.
Cevap
: Avcının kurduğu tuzağa düşmüştür.

2. Fare, içinde bulunduğu sıkıntılı duruma nasıl bir çözüm bulmuştur? Farenin bu tavrına örnek bir atasözü söyleyiniz.
Cevap
: Kediden yardım istemiştir. Atasözü : “Denize düşen yılana sarılır.”

3. “Çarçabuk dostluklar güven telkin etmez.” sözünden ne anlıyorsunuz? Siz bu görüşe katılıyor musunuz?
Cevap
: Dostluklar güven üzerine kuruludur ve güven için uzun bir zaman ihtiyaç vardır. Çıkar amaçlı kurulan dostluk bağına güvenmek doğru değildir. Bu görüşe katılıyorum.

4. Sizce fare ve kedi, toplumdaki hangi kişilik özelliğine sahip insanları temsil etmektedirler?
Cevap
: Çıkar amaçlı arkadaşlık kuran insanları temsil etmektedir.

5. Dinlediğiniz metinde olay nasıl sonuçlanmıştır? Bu sonuç hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cevap
: Kedi, farenin yardımıyla tuzaktan kurtulmuştur. Kedi fare ile dost olmak istemiştir. Fakat fare, çıkar amaçlı kurulan bu ilişkinin eski düşmanlığın yok olmasını sağlamayacağını söyleyerek bu dostluk teklifini geri çevirmiştir.


3. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metninin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

Konu
: Dostluk ve güven
Ana Fikir: Çıkar amaçlı kurulan dostluklar uzun süre devam edemez.


4. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metnini özetleyiniz.

Cevap
: Kedi ruhi bir avcının kurduğu tuzağa düşmüştür. Fare Feridun düşmanından kurtulduğu için bu duruma çok sevinmiştir. Derken arkasında bir gelincik, tepesinde de bir baykuş far eder. İkisi de fareyi kapmak istemektedir. Fare bu durumdan kurtulmak için kediden yardım istemeye karar verir. Kediyi ikna eder. Fare kediyi düştüğü tuzaktan kurtarır. Baykuş ve gelincik kedinin fareye yaklaştığını görünce umutlarını yitirip giderler. Kedi ve fare içine düştükleri sıkıntıdan kurtulurlar. Kedi fareye dost olmayı teklif eder. Fare çıkar amaçlı kurulan dostluğun uzun sürmeyeceğini söyler ve bu teklifi reddeder.


5. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 37 Cevabı


Aşağıda La Fontaine’nin (La Fonten) “Aslan ile Fare” fablının farklı çevirileri verilmiştir. Metinleri okuyunuz. Okuduğunuz iki farklı çeviriyi karşılaştırınız. (Kahramanlar, konu, biçim, anlatıcı…)

Cevap
:
Kahramanlar: İki metinde de kahramanlar aynıdır. Aslan ile Fare..

Konu: İki metinde de Aslan ve Farenin başından geçen konular anlatılmaktadır.

Biçim: Birinci metnin türü fabl iken ikinci metnin türü Şiirdir.

Anlatıcı: Birinci ve ikinci metinde anlatıcı üçüncü şahıstır.

ASLAN İLE FARE

Ormanlar kralı aslan kocaman bir ağacın gölgesine yatmış. Sırtını da ağaca dayamış, uyuyormuş. Bu ağacın dibindeki kovukta da bizim minik farenin yuvası varmış. (…)
Minik fare içinden gelen sesi dinlemiş. Korka korka aslanın üstüne çıkmış.
Ormanlar kralı aslan kükreyerek:
— Bre densiz, üzerimde ne ararsın? demiş.
Minik farenin nerdeyse korkudan ödü patlayacakmış. Kekeleyerek:
— Efendimiz vallahi kötü bir niyetim yoktu. Yalvarırım canımı bağışlayın. Hem bakarsınız bir gün benim de size yardımım dokunur.
Aslan, minik farenin cevabına kahkahalarla gülmüş:
— Bak sen şu bücüre! Bir gün bana yardım edecekmiş. Bücür fare senin bana yardımın dokunmaz. Hemen buradan kaybol ve bir daha gözüme gözükme, demiş.
Aradan birkaç gün geçmiş. Fare bir de ne görsün? Aslan avcıların tuzağına yakalanmış.
Fare:
— Efendimiz isterseniz sizi bu tuzaktan kurtarabilirim, demiş. (…)
Minik fare keskin dişleriyle aslanı yakalayan ağı kemirmeye başlamış. Kısa süre sonra da tüm ipleri koparmış. Aslanı tuzaktan kurtarmış.


6. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 38 Cevabı


a) Araştırdığınız fabl örneklerinden en beğendiğinizi aşağıdaki maddelere dikkat ederek anlatınız.

Cevap
:
TİLKİ İLE KEDİ

Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış.Tilki durmadan ne kadar hilekar ve kurnaz olduğunu anlatıyormuş. Söylediğine göre düşmanları onu alt edemezmiş çünkü onlardan kurtulacak bir sürü oyun ve hile bilirmiş.

Kedi biraz da utanarak; “Ben fazla oyun bilmem ki!” demiş. “Düşmanlarımın elinden kurtulmak için bir tek yol bilirim, o da kaçmaktır.”

Tilki; “Kedi kardeş!” demiş, “Ben her tehlike karşısında başımın çaresine bakabilirim ama senin durumuna üzülüyorum.Korkarım bir gün düşmanların seni çabuk alt edecek.”

Az sonra bir sürü tazının bağrışmalarını duymuşlar. Bir avcı topluluğuna ait olan bu köpekler,bütün hızlarıyla kendilerine doğru koşuyormuş. Kedi hemen yanındaki bir ağacın dallarına sıçrayarak en üstteki bir yaprak kümesinin içine saklanmış.

Tilki ise; “Acaba şu hileyi mi yapsam, yoksa bu hileyi mi?” diye düşünmeye başlamış. Çünkü o kadar çok hile biliyormuş ki, hangisini uygulamasının daha doğru olacağına karar veremiyormuş. Tam birisini uygulayacakmış ki tazılar etrafını çevirip tilkinin işini bitirivermişler.

Bütün olanları yukarıdan seyreden kedi, çok hile bilmediğine şükretmiş.

b) Arkadaşınızın sözlü sunum performansını aşağıdaki formda verilen maddelere göre değerlendiriniz.

Cevap
:
Değerlendirmeyi siz yapabilirsiniz.


7. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 39 Cevabı


a) Aşağıdaki değerler ağacından istediğiniz bir değeri seçiniz.
Cevap
: adalet, dostluk, öz denetim, yardımseverlik, saygı, dürüstlük, sabır, sevgi, vatanseverlik, sorumluluk

b) Seçtiğiniz değerle ilgili öyküleyici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Cevap
:
SEVGİNİN ÖNEMİ

Sevgi insanın her zaman ruhuna huzur veren bir duygudur. Sevgi olmadan ne insanın bu dünyada bir yaşam amacı kalır ne de insan sevgisiz bu dünyada bir an bile nefes alabilir. Sevgi bir orman gibidir. O ormandaki ağaçları keserseniz orman yok olur her yer çöle döner. Bir zamanlar bir kralın kızı vardı. Kral kızını sevdiği fakir genç yerine zengin vezire vermişti. Ancak sevgisizlik yüzünden kız günden güne solacak ve ölecekti. Kızı öldükten sonra aklı başına gelen kral yaptığı hatayı anlamıştı. Kızını sevgisiz bir çöle dönüştürmüştü. Bu yüzden sevgiyi her zaman kalbinizin yoldaşı yapın ey insanlar!

Yazının Konusu: Sevginin önemi
Yazının Ana Fikri: Sevgi olmazsa insan da olmaz.
Serim Bölümü: Sevginin neden önemli olduğu
Düğüm Bölümü: Sevgi ile ilgili öykünün anlatılması
Çözüm Bölümü: Sevgi olmazsa insanın başına neler geleceği
 

Benzer konular

Üst Alt